Tagged Under: ,

Paano mag palusot ang estudyante kapag walang project? Pinoy Facebook Fail

By: O-Gag Lang On: June 15, 2014
  • Share The Gag