Tagged Under: ,

Paano mag palusot kay Daddy pag bumagsak ka sa exams? Pinoy Facebook Fail

By: O-Gag Lang On: June 15, 2014
  • Share The Gag